Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:            
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
 •    Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Στο blog που έχουμε δημιουργήσει για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας στο διαδίκτυο, αναρτήστε την εργασία και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα , φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε τα PowerPoint σας στις υπόλοιπες ομάδες.
 Το κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει να παρουσιάσει ένα αυτοτελές τμήμα της εργασίας , π.χ. τον πρόλογο και τους στόχους  ή τις τουριστικές πληροφορίες  ή τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση της εργασίας ( συνολική διάρκεια παρουσίασης  20΄- 25΄) 

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
. ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (π.χ.   ΚΡΗΤΗ /ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
   
     ( 1.  Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα:
 • Πώς μπορούμε να ταξιδέψουμε στο χώρο και στο χρόνο, βλέποντας μια εικόνα, ακούγοντας έναν ήχο, μυρίζοντας ένα άρωμα, γευόμενοι μια νοστιμιά, αγγίζοντας ένα αντικείμενο;
και τα Υποερωτήματα :
 • Ποια είναι η πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά του τόπου μας ; 
 • Με ποιο τρόπο μπορούμε να αναδείξουμε και να διαφυλάξουμε τα θετικά στοιχεία μιας περιοχής ;
 • Ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ;
3. Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το αρχικό ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων ελλήνων και ξένων και διαφορετικών καταστημάτων)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)

1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 •  ΕΞΩΦΥΛΛΟ (θέμα  - σχολική μονάδα – τάξη- χρονική περίοδος – ονόματα καθηγητών)
 • ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ  (ταξινόμηση ανά ομάδες)

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) : 
            1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών
2.       Ερευνητικές συνθήκες
3.       Δείγμα έρευνας
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Β.  ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
 1. 1ο ΣΤΑΔΙΟ (ομοίως για το  2ο και 3Ο  ΣΤΑΔΙΟ)
 • ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ –ΣΤΟΧΟΙ
 •    ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 •   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (π.χ. τουριστικές πληροφορίες- πολιτιστικά στοιχεία κ.λ.π.)
 •  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σχετικά φύλλα εργασιών) 
 •   ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ 
 •   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (πίνακες , γραφήματα )

Γ.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (αποτελέσματα έρευνας, συσχέτιση με τα αρχικά ερωτήματα)
 •   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (πιθανές εξηγήσεις , νέα ερωτήματα)
 •   ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (αξιολόγηση)
 •  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποτελεί ξεχωριστό τεύχος της εργασίας)
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 •   ΠΙΝΑΚΕΣ
 •   ΧΑΡΤΕΣ
 •  ΕΙΚΟΝΕΣ
 •    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 •   ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

8o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
 •  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε την τελική σας γραπτή εργασία με τις πληροφορίες που αναφέρονται στα προβλήματα των τουριστικών περιοχών καθώς και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχετε αναλάβει (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τις έρευνες πεδίου στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 1)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)