Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


3ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
 • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
 • Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.
 • Να αναδείξουν , μέσα από το παιχνίδι ρόλων, τα θετικά στοιχεία μιας περιοχής που θα προσελκύσουν τους μελλοντικούς επισκέπτες. 
 • Να υποστηρίζουν τις απόψεις τους με χιούμορ και φαντασία.

Α) Αξιοποιώντας το υλικό που έχει συγκεντρώσει κάθε μέλος της ομάδας για το προορισμό των διακοπών μας (φωτογραφίες, πληροφορίες, ενθύμια) , δημιουργούμε ολιγόλεπτα διαφημιστικά βίντεο επιστρατεύοντας χιούμορ και φαντασία, με σκοπό να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μελλοντικών επισκεπτών (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Τοποθετείστε στον ηλεκτρονικό χάρτη που σας δίνουμε τα βίντεο που δημιουργήσατε (διαθέσιμος χρόνος 1)


2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
·         Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
·         Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
·         Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές.
·         Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
·          Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.

Α) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της έννοιας : «ταξιδεύοντας» δημιουργώντας μια αφίσα (μπορείτε να την εμπλουτίσετε με φωτογραφίες, σκίτσα, σχόλια)(διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Παρουσιάστε την αφίσα σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Δ) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
·         Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
·         Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
·          Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές το τοπικό περιβάλλον και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση.
·          Να γνωριστούμε μεταξύ μας.

Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
 1. Σε ποια περιοχή κάνατε φέτος διακοπές;
α) Δωδεκάνησα  (………………..)
β) Κυκλάδες  (………………..)
γ)Επτάνησα  (………………..)
δ) Κρήτη  (………………..)
ε) Μακεδονία  (………………..)
στ)Ήπειρος  (………………..)
ζ) Πελοπόννησος  (………………..)
πη) Θεσσαλία  (………………..)
θ) Θράκη (………………..)
ι) Στερεά Ελλάδα (………………..)
ια)αλλού  (………………..)
 1. Πόσο διάστημα μείνατε;
α) 1-7 ημέρες
β) 8-15 ημέρες
γ) 16-30 ημέρες
δ)31-60 ημέρες
 1. Έχετε ξαναπάει  στο συγκεκριμένο μέρος;
α) όχι ήταν η πρώτη φορά που πήγα
β) έχω ξαναπάει μερικές φορές
γ) πηγαίνω σχεδόν κάθε καλοκαίρι
 1. Τι ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε στο συγκεκριμένο μέρος;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 1. Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρνητική εντύπωση;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 1. Να αναφέρετε ένα αντικείμενο που έχετε κρατήσει για να σας θυμίζει τις διακοπές σας
…………………………………………………………………………………………………………….
 1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ.
ζ) άλλο  ………………….
 1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )
1α  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
·         Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
·         Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
·          Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές το τοπικό περιβάλλον και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση.

Α) Να συμπληρωθεί το συνημμένο ερωτηματολόγιο από μαθητές – μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικούς (έρευνα πεδίου).
 Κάθε ομάδα απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα (δείγμα πληθυσμού τουλάχιστον 20 ατόμων / ομάδα) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
 *Παρατηρείστε ότι στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούμε ερωτήσεις «κλειστού τύπου», για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.

Β) Χρησιμοποιείστε το αρχείο excel  που σας δίνουμε για να επεξεργαστείτε στατιστικά  τις  απαντήσεις που συγκεντρώσατε και να  δημιουργήσετε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (project: «TAΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ»)

Να σημειώσετε το γράμμα (α ή β ή γ ή δ ή ε κ.ο.κ.) που αντιστοιχεί στην απάντηση που επιλέγετε:

 1. Σε ποια περιοχή κάνατε φέτος διακοπές;
α) Δωδεκάνησα  (………………..)
β) Κυκλάδες  (………………..)
γ)Επτάνησα  (………………..)
δ) Κρήτη  (………………..)
ε) Μακεδονία  (………………..)
στ)Ήπειρος  (………………..)
ζ) Πελοπόννησος  (………………..)
η) Θεσσαλία  (………………..)
θ) Θράκη (………………..)
ι) Στερεά Ελλάδα (………………..)
ια)αλλού  (………………..)
 
 1. Πόσο διάστημα μείνατε;
α) 1-7 ημέρες
β) 8-15 ημέρες
γ) 16-30 ημέρες
δ)31-60 ημέρες

 1. Έχετε ξαναπάει  στο συγκεκριμένο μέρος;
α) όχι ήταν η πρώτη φορά που πήγα
β) έχω ξαναπάει μερικές φορές
γ) πηγαίνω σχεδόν κάθε καλοκαίρι


 1. Τι ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε στο συγκεκριμένο μέρος;
α) η φυσική ομορφιά του τοπίου
β) τα μουσεία και τα ιστορικά μνημεία
γ) οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
δ) άλλο (…………………………………………………….)

 1. Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρνητική εντύπωση;
α) η ελλιπής τουριστική υποδομή
β) η κακή παροχή υπηρεσιών
γ) η συγκέντρωση υπερβολικά μεγάλου αριθμού τουριστών
δ) το μεγάλο κόστος
ε) άλλο (…………………………………………………….)

 1. Να αναφέρετε ένα λόγο που θα σας έκανε να επισκεφθείτε ξανά τη συγκεκριμένη περιοχή:
α) είναι ο τόπος καταγωγής μου
β) έχω εξασφαλίσει δωρεάν φιλοξενία
γ) πέρασα πολύ ωραία
δ) δεν πρόλαβα να επισκεφθώ  όλα τα αξιοθέατα
ε) άλλο (…………………………………………………….)