Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:            
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
  •    Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Στο blog που έχουμε δημιουργήσει για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας στο διαδίκτυο, αναρτήστε την εργασία και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα , φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε τα PowerPoint σας στις υπόλοιπες ομάδες.
 Το κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει να παρουσιάσει ένα αυτοτελές τμήμα της εργασίας , π.χ. τον πρόλογο και τους στόχους  ή τις τουριστικές πληροφορίες  ή τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση της εργασίας ( συνολική διάρκεια παρουσίασης  20΄- 25΄)