Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
. ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (π.χ.   ΚΡΗΤΗ /ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
   
     ( 1.  Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα:
 • Πώς μπορούμε να ταξιδέψουμε στο χώρο και στο χρόνο, βλέποντας μια εικόνα, ακούγοντας έναν ήχο, μυρίζοντας ένα άρωμα, γευόμενοι μια νοστιμιά, αγγίζοντας ένα αντικείμενο;
και τα Υποερωτήματα :
 • Ποια είναι η πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά του τόπου μας ; 
 • Με ποιο τρόπο μπορούμε να αναδείξουμε και να διαφυλάξουμε τα θετικά στοιχεία μιας περιοχής ;
 • Ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ;
3. Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το αρχικό ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων ελλήνων και ξένων και διαφορετικών καταστημάτων)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)

1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 •  ΕΞΩΦΥΛΛΟ (θέμα  - σχολική μονάδα – τάξη- χρονική περίοδος – ονόματα καθηγητών)
 • ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ  (ταξινόμηση ανά ομάδες)

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) : 
            1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών
2.       Ερευνητικές συνθήκες
3.       Δείγμα έρευνας
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Β.  ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
 1. 1ο ΣΤΑΔΙΟ (ομοίως για το  2ο και 3Ο  ΣΤΑΔΙΟ)
 • ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ –ΣΤΟΧΟΙ
 •    ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 •   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (π.χ. τουριστικές πληροφορίες- πολιτιστικά στοιχεία κ.λ.π.)
 •  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σχετικά φύλλα εργασιών) 
 •   ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ 
 •   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (πίνακες , γραφήματα )

Γ.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (αποτελέσματα έρευνας, συσχέτιση με τα αρχικά ερωτήματα)
 •   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (πιθανές εξηγήσεις , νέα ερωτήματα)
 •   ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (αξιολόγηση)
 •  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποτελεί ξεχωριστό τεύχος της εργασίας)
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 •   ΠΙΝΑΚΕΣ
 •   ΧΑΡΤΕΣ
 •  ΕΙΚΟΝΕΣ
 •    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 •   ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

8o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
 •  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε την τελική σας γραπτή εργασία με τις πληροφορίες που αναφέρονται στα προβλήματα των τουριστικών περιοχών καθώς και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχετε αναλάβει (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τις έρευνες πεδίου στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 1)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να αναδείξουν οι μαθητές, μέσα από το παιχνίδι ρόλων, τα ταλέντα τους και τη δημιουργικότητα τους.
 •  Να προσδιορίζουν σε κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα «εικόνες» που μας ταξιδεύουν στους προορισμούς μας.

Α) Επιλέγουμε κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα που αναφέρονται στους προορισμούς μας. Βιντεοσκοπούμε τα μέλη της ομάδας μας να αποδίδουν σύντομα αποσπάσματα
(διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 • Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 •   Να εξοικειωθούν στη δημιουργία ημερολογίων
 •  Να προσδιορίζουν σε ποιήματα και σε πεζά κείμενα «εικόνες» από συγκεκριμένα τοπία της χώρας μας.

Α) Μετά την επίσκεψη  που πραγματοποιήσαμε στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας , να κάνετε όλοι σας μια σύντομη αναφορά σε ένα χώρο που σας εντυπωσίασε (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Β) Με το φωτογραφικό υλικό που έχουμε συγκεντρώσει και τα σχόλια σας, δημιουργούμε ένα ημερολόγιο  (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

 Δ) Επιλέγουμε πεζά ή ποιήματα που μας «ταξιδεύουν» στους προορισμούς μας, για να τα αξιοποιήσουμε στην παρουσίαση μας. Ηχογραφούμε τα μέλη της ομάδας μας να απαγγέλουν αποσπάσματα(διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Ε) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (4&2)

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  "4&2"ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΣ...