Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Απαιτείται σωστός προγραμματισμός για να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε)

·         1ο ΒΗΜΑ: Παράδοση των γραπτών εργασιών, με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα , την Πέμπτη  15/12

·         2ο ΒΗΜΑ: Ανάθεση ρόλων (συντονιστής – γραμματέας(2) – αναλυτής(2) – παρουσιαστής)

·         3ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία των συντονιστών και των παρουσιαστών κάθε ομάδας για την αρχική δημιουργία της παρουσίασης - επιλογή της μορφής και συμπλήρωση με τα τεχνήματα που έχουμε μέχρι τώρα-  (Δίνεται ο φάκελος με τα στοιχεία που απαιτούνται)

·         4ο ΒΗΜΑ:  Συνεργασία όλων των αναλυτών μεταξύ τους  για τη δημιουργία κοινών  πινάκων με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλες τις ομάδες, με σκοπό τη δημιουργία ιστογραμμάτων .
(Δίνεται το υπόδειγμα του  πίνακα από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήσαμε)
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στην τάξη.

·         5ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των γραμματέων μεταξύ τους  για την καταμέτρηση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων αρχικά  και στη συνέχεια για την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου