Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ (3ΩΡΑ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
10ο
 *ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ PROJECT  *ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΝΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ   *ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ                                                           * 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


*ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ                               *ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ                         *2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΘΥΡΕΟΥ)


*ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ                                              *3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ/   *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


*ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ                                                     *4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ / ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ ΚΕΙΜΕΝΩΝ *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ/ ΕΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ                                        *5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ


*ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ   *ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ                                                                 *6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ / ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ


*ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ- ΠΕΖΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ                                               *7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΚΕΤΣ


*ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                *8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ/  ΠΙΝΑΚΕΣ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ


*ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                             *9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


*ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ                                                                                                 *10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου